KİŞİSEL BEYAN ve ONAY FORMU

1) Salgın Covid-19 ile ilgili her türlü sorumluluğun kendime ait olduğunu, ateş, öksürük, nefes darlığı veya solunum sıkıntım olmadığını; son 14 gün içerisinde yurtdışı öykümün veya yurtdışından gelen kimseyle temasımın olmadığını ve cezaevi öykümün veya cezaevinden gelen kimseyle temasımın olmadığını veya Covid-19’a ait hastane öykümün olmadığını veya hastaneden gelen kimseyle temasımın olmadığını beyan ederim.

 

 

2) Katıldığım tüm spor tırmanış/doğa yürüyüşün/dağcılık/dağ kayağı gibi faaliyetlerde sosyal mesafeyi koruyup, koruyamadığım takdirde maske kullanacağımı, hijyen kurallarına uyacağımı ve hastalık belirtisi gösterdiğim takdirde sorumluları bilgilendireceğimi ve her türlü sorumluluğun kendime ait olduğunu beyan ederim.

 

 

3) Spor tırmanışta/doğa yürüyüşünde/dağcılıkta/dağ kayağı gibi faaliyetlerde her türlü sorumluluğun kendime ait olduğunu biliyorum. Bu gibi sporlar ile ilgili tüm risklerine, tehlikelerine karşı aydınlatıldım, bu sporlara ait riskleri kabul ederim.

 

 

4) Faaliyet sırasında engel herhangi bir rahatsızlığım olmadığını beyan ederim ve bu sporları yapmamı engelleyen bir ilaç almadığımı ve tedavi altında olmadığımı beyan ederim.

 

 

5) Faaliyetlerden önce ve sırasında emniyet kurallarını ihlal etmeyeceğimi, faaliyet sorumlusu, antrenörün, liderin, mihmandarın, talimat ve direktiflerine uyacağımı kabul eder, aykırı davranış veya kişisel hatalarımdan kaynaklanacak problemlerden sorumlu olduğumu kabul ederim.

 

6) Doğadaki yaşama zarar vermeyeceğimi ve sadece kamera ile görüntü alacağımı kabul ederim.

 

7) Sorumluluğum altında iken kaybolan veya hasar gören malzemenin tam değerini ödeyeceğimi kabul ederim.

 

8) Faaliyet sırasında meydana gelebilecek bir yaralanma veya sakatlıktan dolayı federasyon/kulübümü hukuken maddi ve manevi sorumlu tutmayacağımı beyan ve kabul ederim.

 

9) Bu dokümanın sadece bir aydınlatma formu olmadığını, aynı zamanda taraflar arasında bir anlaşma olduğunu, reşit olmanın vermiş olduğu haklara dayanarak ve hiçbir baskı altında kalmadan tarafımdan imzalandığını beyan ederim.

10- Covid-19  ilgili tüm sorumlulukları kabul ediyorum.

 

DAĞCILIK FEDERASYONUN BİLGİLENDİRME ve ONAY FORMU           

                                   Anasayfaya dön

Adı Soyadı

 

Telefon

 

Doğum Tarihi

 

İmza

 

 

TC Numarası

 

Kulüp Adı

 

Vücut Ateşi